Slipp bildene fri!

Synlig på Wikipedia er et forskningsprosjekt initiert av Universitetet i Nordland (UiN) og Nordlandsmuseet (NM). Prosjektet omhandler bruken av Wikipedia som et pedagogisk verktøy i ‘det nye museet’.

Med målsetting om å benytte Wikipedia som en web 2.0 løsning, og knytte dette opp til museets forsknings- og formidlingsarbeid, utfordrer Synlig på Wikipedia både hva vi forstår kunnskap å være og våre tanker om hvem som eier definisjonsmakten av denne kunnskapen. Vår hovedproblemstilling omhandler kontrasten mellom distribuering av spesialisert kunnskap på den ene siden, og produksjon av ny innsikt i en åpen, felles og digital verden, på den andre. Gjennom denne motsetningen, slik den utspiller seg på Wikipedia og Wikimedia Commons, ser vi på hvordan makten til å definere informasjon blir makten å definere kunnskap, og hva dette betyr for kunnskapsutvikling i en digitalisert verden.

Prosjektet startet i 2013. Den første fasen besto av å formidle relevante artikler om sentrale museums gjenstander på Wikipedia. Studenter ved UiN skrev artikler om gjenstander som Runebomma fra Steigen og oversatte artikler fra engelsk til norsk om tema som jekta Anna Karoline. Vårt samarbeid med Wikimedia Norway sikret artiklenes kvalitet. En gruppe med utvalgte wikipedianere hjalp å strukturere materialet slik at det ville bedre forenes med Wikipedia. Etter dette arbeodet var gjennomført ville det videre livet til artiklene på Wikipedia styres av vanlige wikipedianere.


I tillegg inkluderte Synlig på Wikipedia prosjektet opplastningen og kategoriseringen av fotosamlingen til Kristian Kanstad (1908-1983). Nasjonalbiblioteket bidro i opplastningen av denne massive fotosamlingen til Wikimedia Commons. Det er lastet ned over 2.000 foto fra museets Kanstad Samling, noe som har bidratt til en demokratisering og tilgjengeliggjøring av samlingen. 

Nyere utviklinger på feltet er Nasjonalmuseets nedlastning av 33,000 kunstverk fra deres samling. Bildene er søkbar og kan nedlastes for ikke-kommersiell bruk. Dette utgjør kun en tiendedel av museets samling, men arbeidet pågår for å kvalitetssikre og laste ned flere verk. Interessant nok valgte Nasjonalmuseet heller sine egne sider enn Wikimedia - muligens grunnet rettighetene som knyttes til verkene når de inngår i museets samlinger.Vi erkjenner at Wikipedia er et betydelig virkemiddel i å gjøre våre institusjoner synlig, i tillegg til å være et redskap som vi kan bruke til å formidle kunst og kulturarv. Synlig på Wikipedia er som sådan relevant for museumssektoren på grunn av de mulighetene og dilemmaene som det løfter frem i lyset. 

Kommentarer

Populære innlegg