Nye bloggere!

Studentene mine på Digital kunst @Norduniversitet begynner å opprette sine blogger! Sjekk gjerne ut Wenche Pettersen sin!

Her skal de legge ut arbeid i foto og etter hvert film, samt spennende tekster om egen produksjon. Disse gleder jeg meg å følge! Håper flere vil også benytte seg av muligheten til å utforske museene rundt i hele Norge på sin ferd til å avdekke den digitale kunsten.

Jeg tror at denne emnekombinasjonen (KH145L og KH146L) kommer til å være spesielt gunstig for de mange i utdanningsektoren som sliter med å utforske den digitale kunsten. Her er det både DKS folk og lærere i 1-10 trinn som sliter med å komme i gang med gode opplegg. Tilbakemeldingene så langt er at dette er et felt folk higer etter strukturert og nyttig kunnskap om! Da jeg foreleste om Regning om grunnleggende ferdighet på kunst og håndverks premisser, kom det frem i min forskning at lærere i dette faget rundt om hele landet slet mest med digitale ferdigheter i faget - ikke nødvendigvis i regning eller lesning ut i fra et pedagogisk og fagdidaktisk perspektiv.

Jeg håper at museumspedagoger vil kunne ta tak i de gode innspillene studentene mine legger ut på sine sider, slik at vi kan få gode synergieffekter på tvers av læringsarenaene. Dette er en utfordringer for både utdanningssektoren og kultursektoren. (Håper at Kulturrådet og @kridanielsen ser en spennende mulighet her!)

Til slutt må jeg jo takke Utdanningsdirektoratet som ga meg både utviklingsmidler og avtale om å kjøre kombinasjonen i tre år gjennom Kompetanse for kvalitet ordningen. Det hadde vært helt umulig uten dere.

Kommentarer

Populære innlegg