Make it now!

Konferansen Make it Now! (Nordfo) har nettopp startet og vi er i gang med opening statements.

Dette er spennende, fordi på denne konferansen har man anledning å se kunst og håndverk i skolen på tvers av de nordiske landene. Her inngår og samspiller en rekke fag og fagområder som ikke nødvendigvis inngår i disse fagene i Norge.

Hva slags ideer kan man hente ut av dette, som kan bidra til et bedre samspill mellom museer og gallerier og de formelle opplæringsarenaene? Her kan det være mye å hente for både de formelle og uformelle arenaene. Vi kan også begynne å se på hele opplæringsarenaen, fra småbarnspedagogikk til livslanglæring og forskning.

Gleder meg til konferanse papers-ene - abstractene er allerede lagt ut - og jeg skal selv holde paper på torsdag om ny teknologi og sosiale medier som læringsplattform. Jeg håper å kunne legge denne ut som en fullverdig artikkel etterhvert, om den ikke publiseres etter konferansen.

Kommentarer

Populære innlegg